تاريخ : یکشنبه بیست و هشتم آبان ۱۳۹۱ | 19:44 | نویسنده : علی بدری عضو هیأت علمی ورئیس شعبه شورا..

با سلام

اولین کنگره سراسری اعتیاد و رفتارهای پرخطر

دانشگاه خوارزمی

شروع ثبت نام: 1391.8.16

شروع ارسال چکیده: 1391.8.16

پایان ارسال چکیده : 1391.11.15

اعلام نتایج داوری: 1391.12.01

شروع ارسال خلاصه مبسوط مقاله: 1391.12.01

پایان ارسال خلاصه مبسوط مقاله: 1392.01.15

اعلام نتایج ارائه مقالات به صورت سخنرانی و پوستر: 1392.01.30

پایان ثبت نام: 1392.02.10

شروع برگزاری کنگره: 1392.02.17

پایان برگزاری کنگره: